Wat is damage control?

Damage control is het proberen van schade te beperken. Vaak wordt dit in de wereld van PR en communicatie als term gebruikt als er een (marketing)blunder is gemaakt.

Damage control voorbeeld

Ene voorbeeld van damage controle is dat er in de media een negatief bericht is verschenen over een bedrijf.

Het bedrijf zal hier de ‘schade’ proberen te beperken door een juist antwoord te geven en passende maatregelen te nemen. Wanneer een bedrijf dit goed doet, kan het bedrijf dus de schade beperkt houden, of zelfs er door als winnaar uit de bus komen.

De PR/Marketing afdeling is vaak verantwoordelijk voor de damage control.