Het aantal unieke opens staat voor hoeveel keer een mailing nou echt is geopend. Wanneer je email marketing software als ‘unieke opens’ bijvoorbeeld 100 aangeeft, betekent dat 100 mensen de mailing hebben geopend.

Het aantal unieke opens zal altijd hoger zijn dan de ‘normale’ opens, omdat het voor kan komen dat mensen je mailing meerdere keren zullen openen.

Doordat mensen je mailing dus meerdere keren openen, kunnen je statistieken een wat vertekend beeld geven – het aantal unieke opens ligt namelijk lager dan dat je mailing daadwerkelijk is geopend.